Ordinacija se nalazi u samom centru Mostara između Doma zdravlja i Gimanzije na jednoj strani ,a Hotela Bristol sa druge strane. Ukoliko se dolazi Bulevarom   nalazimo se preko puta Gradske vijećnice, blizu Doma zdravlja i Gimnazije. Neposredno sa bulevara, pored kancelarije notara Alkana Mujića se silazi na parking ordinacije.

Sa druge strane, ako se dolazi od hotela Bristol,  lijevo od hotela , između zgrade Općinskog suda i Elektrodistribucije nalazi  se ulica koja će vas dovesti do ordinacije.